Om sidan

Stillbild taget från Ting (1991).

Den här sidan innehåller information om den åländske TV- och radioproducenten Christian Stormbom (1945 – 2016) och de otaliga produktioner han var involverad i under sina mer än 50 år i den åländska mediebranschen.

Syftet med den här sidan är också att tillhandahålla information om åländska film- och TV-produktioner, särskilt de från 80- och 90-talet, för vilka det finns väldigt lite information om på Internet.

Sidan gör inget anspråk på att vara en komplett historik över åländsk lokal-TV eller Christian Stormboms produktioner. Sidan uppdateras och utökas i takt med att ny information blir tillgänglig.